คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภูได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
31.01.2566
0

วัน?จันทร์?ที่ 30 มกราคม? 2566? เวลา 13.30 น. นายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาววัลลี สีละออง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์?อำนวยการป้องและปราบปรามยาเสพติด?จังหวัดหนองบัวลำภู ครั้ง?ที่?1/2566 โดยมีนายสุ?วิทย์?จันทร์?หวร ผู้?ว่าราชการ?จังหวัด?หนองบัว?ลำ?ภู? เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมภูพานคำ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 4?

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
30.01.2566
1

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2566 นายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายสิทธิชัย แสวงผล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด จัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้า ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการอุตสาหกรรมร่วมน้ำใจ สนับสนุนการกระจายรายได้สู่ชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู ณ โรงงานน้ำตาล เอราวัณ อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมีกลุ่มวิสาหกิจชุมเข้าร่วมจำหน่ายสินค้า จำนวน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1. สวนลุงดำ ลำพะเนียง 2. กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตรสวนสองสุวรรณ 3. กลุ่มมะม่วงแปลงใหญ่หนองสวรรค์ 4. กลุ่มปลาส้มตรา 1 เดียว 5. กลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ศิลามงคล

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
30.01.2566
0

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคเอกชน ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้มีนายอนุพงศ์ คำภูแก้ว และนายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมการประชุมด้วย ณ ห้องประชุมภูพานคำ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

28.09.2565

22.09.2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)(ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี)จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02