ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภูได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
17.05.2567
3

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.15 น. นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู นำคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ ถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในการนี้นางจินตนา เจริญใจ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรฯ ในครั้งนี้ด้วย ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
17.05.2567
0

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 นางจินตนา เจริญใจ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายสิทธิชัย แสวงผล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2567 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดสรรฯ พร้อมทั้งกำหนดแผนลงพื้นที่เพื่อประกวดคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ในพื้นที่เป้าหมายและเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนที่มีผลงานและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด โดยมีนายศศิน พัฒนภิรมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานการประชุม

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
15.05.2567
2

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. นางจินตนา เจริญใจ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน นำคณะตรวจประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์การมีธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตรวจประเมินบริษัท ปลาร้าแม่เหรียญ จำกัด ตามเกณฑ์การประเมินหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมบริษัท ปลาร้าแม่เหรียญ จำกัด ตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู สรุปผลการประเมิน บริษัท ปลาร้าแม่เหรียญ จำกัด ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม มาใช้ในโรงงาน และผ่านหลักเกณฑ์ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03