แบบฟอร์มติดต่อเรา

ที่อยู่ ติดต่อสำนักงาน

ที่อยู่ : ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 3 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู รหัสไปรษณีย์ 39000
โทรศัพท์ : 042-316-721 , 042-109-860
โทรสาร : 042-316-723
อีเมล : saraban_nongbualamphu@industry.go.th