คุณกำลังมองหาอะไร?

ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภูได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
23.06.2564
1

เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดหนองบัวลำภู ครั้งที่ 2/2564

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
23.06.2564
2

วันพุธที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ (๑๐.๐๐ - ๑๕.๐๐ ) น. นายสุพจน์ พินิตกิตติสกุล อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้ นางสาวพัชรินทร์ ประเสริฐสม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ระดับจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมลุ่มภู อาคารศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๓ ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายเวียงชัย แก้วพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุม

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
22.06.2564
2

ขอเชิญประเมินความพึงพอใจ และความผูกพันในการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 02