ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร
ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทเกี่ยวกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภูได้ที่นี่
Tab Icon 1
ข่าวประชาสัมพันธ์
Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
09.04.2567
0

วันที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 07.30 น. นางจินตนา เจริญใจ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายสุรสิทธิ์ โสรินทร์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ โดยมีนายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราขการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมอนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
01.04.2567
1

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 07.30 น. นางจินตนา เจริญใจ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้นายนิราศ เทียมวงศ์ หัวหน้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม พร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหามหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมอนาลโย ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู โดยมี นายสุวิทย์ จันทร์หวร ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธี

Hover Image
สำนักบริหารภาคกลาง
28.03.2567
2

วันที่ 20 - 21 มีนาคม 2567 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน หลักสูตร “การแปรรูปสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ด้วยเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์” โครงการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจผ่านศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ภายใต้ค่าใช้จ่ายการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน งบประมาณเบิกแทนกัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไปพลางก่อน) โดยมีนางจินตนา เจริญใจ อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม นายสิทธิชัย แสวงผล หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ จำนวน 23 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายสุวิทย์ เวียงเงิน นายช่างเทคนิคชำนาญงาน นางสาวมนฤดี คะนึงคิด และนางเขียว จอดนอก วิทยากรบรรยายให้ความรู้ วันที่ 20 – 21 มีนาคม 2567 จัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้ ณ โรงแรมภูฟ้ารีสอร์ทหนองบัวลำภู วันที่ 22 มีนาคม 2567 ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 4 อุดรธานี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรน้ำหมักเอนไซม์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ บ้านหนองเป็ด ตำบลเชียงยืน อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อน และพัฒนา อุตสาหกรรมและผู้ประกอบการ

ให้มีศักยภาพเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

Intro 03 Hero
01.

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง

02.

ราคากลาง

03.

TOR

04.

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

05.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

06.

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

10.01.2567

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1(เดือนตุลาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2566)

22.12.2566

เรารับฟังความคิดเห็นของคุณ

เกี่ยวกับความรับผิดชอบของกระทรวงอุตสาหกรรม

Call 03