วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมการประชุมการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบด้านสาธารณภัย ผ่านระบบ VDO Conferenceณ ณ ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู