วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายสุรศักดิ์ จันทร์ชุม อุตสาหกรรมจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยนายสุรสิทธิ์ โสรินทร์ หัวหน้ากลุ่มนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมการประชุมติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม POC ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู